KDY: 4. 6. 2023

ČAS: 13:00 – 19:00 hod.

KDE: Výstaviště Holešovice

 

Už po sedmé pořádá Praha 7 společně s Výstavištěm pohodovou odpolední akci Rodinný den Prahy 7 a my tam budeme. Vezměte děti, babičky i dědečky a přijďte si užít zábavu, kulturu i dobré jídlo a pití. Pro děti jsou připravené soutěže s odměnami a spoustu volnočasových aktivit.

V našem stánku …

 1. Děti obdrží voucher v hodnotě 1 000 Kč na nákup jakékoliv motorky z naší nabídky. Doporučujeme elektromoto jako jsou elektro odrážedla, elektrovozítka či elektro čtyřkolky.
 2. Dospělí mohou soutěžit o elekroodrážedlo JJM Sedna 16 pro své dítě čí vnučku / vnuka, a také si mohou vyzvedout voucher v hodnotě 1 000 Kč na nákup jakékoliv motorky z naší nabídky motorek značek Benelli, Keeway, SWM, SYM nebo JJM.
 3. Těšit se můžete na bohatý program na hlavním pódiu a spoustu doprovodných akcí.
 4. Pravidla slevového voucheru

Slevový voucher v hodnotě 1 000 Kč lze uplatnit: 

 • na všechny motorky v nabídce naší společnosti HALE spol. s r.o. 
 • sleva se týká motorek značky Benelli, Keeway, Sym, SWM a JJM.
 • platnost slevového voucheru je do 30. 6. 2023 a po datu „expirace“ již nejde použít.
 • slevový voucher neplatí na slevněné produktu (motorky).
 • slevový voucher lze uplatnit jen na jeden nákup u vybraného produktu, poté je zneplatněn.
 • slevový vouhcer se nesčítá ani nějak nekombinuje s jinou slevovou akcí.
 • hodnotu slevového voucheru nelze čerpat po částech.

Těšíme se na Vás,
Motocentrum HALE

Pravidla soutěže HALE, spol. s r.o. realizovaná na akci Rodinný den Prahy 7

 1. Soutěže HALE, spol. s r.o. (Dělnická 327/15, 170 00 Praha 4 – Holešovice) se mohou zúčastnit osoby starší 18ti let, žijící v ČR.
 2. Provozovatel soutěže je HALE, spol. s r.o. , IČ: 16193806.
 3. Soutěž probíhá 4. 6. 2023.
 4. Pořadatel akce město Praha 7 není pořadatelem této soutěže, není jím nijak sponzorován, a ani nijak jinak podporován.
 5. Losování výherce proběhne losem na pobočce HALE, spol. s r.o. Praha (Dělnická 327/15, 170 00 Praha 4 – Holešovice) nebo přímo na akci, bude záležet na daných podmínkách.
 6. Výherce se stane pouze soutěžící, který řádně vyplnil soutěžní kartu (jméno, příjmení, email, telefon, soutěžní otázka, souhlas/nesouhlas s GDPR a podpis) a splnil tím všechny podmínky a pravidla této soutěže.
 7. Pokud vylosovaný výherce nebude splňovat podmínky a pravidla soutěže, bude los ihned následně opakován.
 8. Los výherce proběhne 8. 6. 2023 a výsledek losování bude zveřejněn na facebooku Motocentrum Hale.
 9. Výherce bude kontaktován po losu pomocí emailové zprávy Petr Marek. Soutěžní otázka, která bude uznána platnou pro tuto soutěž a musí ještě splňovat další podmínky:
  • Vyplněné Jméno a příjmení
  • Vyplněný email
  • Vyplněný telefon / mobil
  • Vyplněný souhlas/ nesouhlas s GDPR
 10. Výhru může výherce darovat jiné osobě.
 11. Losování proběhne o výhru elektrické odrážedlo Sedna 16, a bude se losovat jeden výherce (soutěžící).
 12. Výhra (elektrické odrážedlo Sedna 16) bude předána výherci na pobočce HALE, spol. s.r.o. a je zapotřebí předem informovat pořadatele soutěže.
 13. Předmětem výhry je 1x elektrické odrážedlo Sedna 16.
 14. Platnost pro vyzvednutí výhry je do 31. 8. 2023
 15. Tato soutěž není podmíněna jakýmkoliv dalším nákupem zboží či služeb provozovatele soutěže a výherci (soutěžící) a ani provozovatele soutěže
 16. nezavazuje k žádným závazkům mezi HALE, spol. s r.o. a výhercům (soutěžícím).
 17. Předmět výhry je nutno čerpat pouze v rozsahu, vyjmenovaném v těchto pravidlech a nelze ho zaměňovat za finanční částku, nebo jinou formu plnění.  
 1. Provozovatel si vymaňuje právo pořízení a použití fotografického a audio záznamu pro marketingové účely HALE, spol. s r.o., které mohou být použity na facebook Motocentrum Hale, webech (hale.cz; www.benelli-praha.cz; www.keeway-praha.cz či tiskových materiálech jako jsou letáky, plakáty, zpráva v novinách či magazínu) pořízen před samotným čerpáním předmětu výhry. Tento materiál nebude pořizován při samotném výkonu a bez souhlasu výherce.
 2. Provozovatel soutěže si vymiňuje právo změnit či úplně zrušit celou soutěž a to pouze v době trvání soutěže (viz. bod 3). O těchto případných změnách provozovatel neprodleně podá informace na stránkách www.hale.cz.
 3. Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanec HALE, spol. s r.o.

 

 

V Praze dne 1. 6. 2023

HALE, spol. s r.o.
Dělnická 327/15, 170 00 Praha 4 – Holešovice